Polityka plików cookies (PL)

Zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym MAGIC BOX TOYS SLU informuje swoich użytkowników o używaniu plików cookies w celu ulepszenia świadczonych usług.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to plik pobierany na Twój komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej między innymi przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego komputera, dzięki czemu, w zależności od rodzaju przeglądania, może on oferować lepszą obsługę za pośrednictwem witryny.

Z jakiego rodzaju plików cookie korzysta ta witryna i jakie są ich cele?

Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora i z której świadczona jest żądana przez użytkownika usługa.
Cookies podmiotów zewnętrznych: Są to takie, które wysyłane są do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, którą nie zarządza redaktor, lecz inny podmiot przetwarzający dane uzyskane za pomocą plików cookies.
Sesyjne pliki cookie: Są to rodzaje plików cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do strony internetowej. Zwykle służą do przechowywania informacji, które muszą być przechowywane jedynie w celu jednorazowego świadczenia usługi żądanej przez użytkownika.
Trwałe pliki cookie: Jest to rodzaj plików cookie, w których dane są nadal przechowywane na urządzeniu końcowym i można uzyskać do nich dostęp oraz je przetwarzać przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.
Techniczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi przeglądać witrynę, platformę lub aplikację i korzystać z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu i przesyłania danych, identyfikowanie sesji, dostęp do ograniczonego dostępu obszarach, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, przeprowadzanie procesu zakupu zamówienia, składanie wniosku o rejestrację lub udział w wydarzeniu, korzystanie z elementów zabezpieczających podczas przeglądania, przechowywanie treści w celu emisji obrazu wideo lub dźwięku lub udostępnianie treści za pośrednictwem portale społecznościowe.
Personalizacja plików cookie: Te pliki cookie umożliwiają użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi wstępnie określonymi ogólnymi cechami, w zależności od szeregu kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, typ przeglądarki używanej do uzyskania dostępu do usługi, konfiguracja regionalna, z której usługa jest świadczona. jest dostępny itp.
Analityczne pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają odpowiedzialnemu za nie podmiotowi monitorować i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików cookies służą do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platformy oraz do opracowywania profili przeglądania użytkowników tych stron, aplikacji i platform, w celu wprowadzenia ulepszeń w oparciu o analizę dane dotyczące użytkowania użytkowników serwisu.
Reklamowe pliki cookie: Są to pliki, które przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie pozwalają nam możliwie najskuteczniej zarządzać podażą powierzchni reklamowej na stronie internetowej, dostosowując treść reklamy do treści żądanej usługi lub do korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu możemy analizować Twoje nawyki przeglądania Internetu i wyświetlać Ci reklamy powiązane z Twoim profilem przeglądania.
Pliki cookie dotyczące reklamy behawioralnej: Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzenią reklamową, którą w stosownych przypadkach redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookies przechowują informacje o zachowaniach użytkowników, uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie konkretnego profilu w celu wyświetlania na ich podstawie reklam.
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Zezwól, zablokuj lub usuń pliki cookie

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na Twoim komputerze, konfigurując opcje przeglądarki zainstalowanej na Twoim komputerze.

Więcej informacji na temat usuwania lub blokowania plików cookie w przeglądarce można uzyskać pod adresem:

Wyłącz pliki cookie w przeglądarce Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Wyłącz pliki cookie w przeglądarce Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Wyłącz pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Wyłącz pliki cookie w przeglądarce Safari:
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki dotyczącej plików cookie, skontaktuj się z nami pod adresem info@magicboxint.com.